logo

Społeczny wpływ dizajnu

Społeczny wpływ dizajnu (a tak naprawdę „Środowisko twórców grafiki i wzorów przemysłowych w Małopolsce - dynamika zmian i potencjał oddziaływania społecznego”, bo tak brzmi pełny tytuł tego działania) to projekt badawczy, który Fundacja realizowała w 2015 roku na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach grantu badawczego w programie „Obserwatorium Kultury”. Jego celem było zdobycie wiedzy na temat skali i specyfiki funkcjonowania środowiska projektantów graficznych i twórców wzornictwa w regionie Małopolski.

Projekt badawczy realizowaliśmy przez cały 2015 rok. Dążyliśmy do zdobycia szerokiej wiedzy ilościowej. W ramach badań desk research gromadziliśmy informacji na temat tego: (1) ilu jest projektantów w województwie małopolskim i jak region ten prezentuje się na tle reszty kraju oraz (2) jak wiele jest kierunków studiów, na których swoje umiejętności rozwijają przyszli specjaliści w analizowanych dziedzinach i (3) ilu studentów korzystało z tego typu oferty w ostatnich latach.

.

Udało nam się ustalić, że na przestrzeni ostatnich lat blisko dwukrotnie zwiększyła się tak liczba firm świadczących usługi z zakresu projektowania, jak i studentów, którzy korzystają z oferty edukacyjnej dedykowanej projektantom grafiki lub wzornictwa. Z naszych badań wynika także, że Małopolska jest jednym z krajowych liderów, jeśli chodzi o skalę i dynamikę rozwoju badanych usług. Ponadto, nasze badania koncentrowały się na lepszy zrozumieniu tego, w jaki sposób projektanci mogą oddziaływać na swoje otoczenia społeczne. By to określić zrealizowaliśmy cykl interdyscyplinarnych warsztatów, podczas których zbieraliśmy inspiracje do blisko 30 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami środowiska projektantów (rozmawialiśmy ze studentami, wykładowcami oraz aktywnymi projektantami, prowadzącymi działalność gospodarczą w tym zakresie). .

Wywiady i warsztaty pozwoliły nam określi szeroki zakres pól oddziaływania projektantów na otoczenie społeczne i rzeczywistość gospodarczą. W naszym raporcie z ustaleniami badawczymi szeroko opisujemy możliwości społecznego zakorzeniania działalności biznesowej poprzez odpowiednie i świadome korzystanie z szeroko rozumianego dizajnu. Wskazujemy tam także przykłady już wdrożonych rozwiązań, które lepiej pozwalają zrozumieć ideę społecznego wpływu dizajnu. Dodatkowym elementem naszego projektu było także określenie barier dla rozwoju opracowanej przez nas idei. W raporcie przedstawiamy operacyjne rekomendacje dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których wdrożenie – szczególnie w zakresie specyfiki szkolnictwa artystycznego – pomogłoby MKiDN promować społecznie zakorzeniony i korzystny dla gospodarki dizajn.

Tutaj znajdziecie cały raport i najważniejsze ustalenia badawcze.