logo

Publikacje

Publikacje

Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury

Jak pokazało przeprowadzone przez nas badanie, jeżeli chodzi o świadomość polskich internautów na temat digitalizacji w Polsce, można mówić o umiarkowanym sukcesie. Około 1/3 spośród 25,7 mln polskich internautów wie, czym jest digitalizacja oraz rozpoznaje serwisy na których cyfrowe dziedzictwo można znaleźć. Jednak ilu internautów korzysta ze zdigitalizowanego dziedzictwa? Czy wiedzą, gdzie je można znaleźć? Czy wg. badanych instytucje publiczne powinny udostępniać swoje zasoby w internecie? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w raporcie.   Ekspertyza została przygotowana w ramach projektu ekultura.org.
pobierz ekspertyzę

Crowdsourcing a digitalizacja – mądrość tłumów w cyfrowej kulturze

Crowdsourcing wkracza w coraz to nowe obszary pokazując potencjał jaki tkwi w zaangażowaniu olbrzymiej liczby osób do pracy nad wspólnym przedsięwzięciem. Koordynacja takich projektów na dużą skalę nie byłaby możliwa bez wykorzystania potencjału komunikacyjnego Internetu. W tej ekspertyzie stawiamy sobie za cel przybliżenie idei crowdsourcingu pokazując jednocześnie, w jaki sposób może ona wzmocnić proces digitalizacji kultury. Przedstawiamy krótką definicję tej praktyki, ale przede wszystkim skupiamy się na opisie konkretnych zastosowań porządkując je w 6 kategorii.
Ekspertyza została przygotowana w ramach projektu ekultura.org.
pobierz ekspertyzę

Selfie z muzeum

Selfie, to zjawisko, które przebojem wdziera się do światowych przestrzeni muzealnych. Młodzi zwiedzający chętnie fotografują się na tle dziedzictwa, by następnie udostępnić swój wizerunek w mediach społecznościowych. Okazuje się, że ta nowa i dynamicznie rozwijająca się moda spolaryzowała środowisko muzealników. O selfie w muzeach pisano już na łamach m.in.: The Guardian, Los Angeles Times, Huffington Post, New Yorker, czy The Telegraph. Dyskusja, która toczy się wokół zjawiska selfie tylko, częściowo dotyczy samych „telefonicznych autoportretów”. Obserwując tę debatę nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to przede wszystkim dyskusja o tym, czym jest i czym powinno być muzeum w XXI wieku oraz w jaki sposób powinno otwierać się na nowych – szczególnie młodych – odbiorców. Zapraszamy do lektury!
Ekspertyza została przygotowana w ramach projektu ekultura.org.
pobierz ekspertyzę

Beacony w muzealnictwie – przypadek krakowskiego MOCAKu

W tym opracowaniu tłumaczymy, czym są beacony, oraz opisujemy – w formie studium przypadku – sposób w jaki Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK wykorzystuje je w swojej przestrzeni wystawienniczej. Dzielimy się przy tym ważnymi lekcjami, które mogą służyć jako źródło inspiracji dla każdego, kto rozważa wykorzystanie tej technologii w sektorze kultury. Technologia ta jest wyjątkowo interesująca, ponieważ łączy świat sieci ze światem realnym, dzięki czemu ma potencjał budowania mostów między nowymi technologiami, a bardziej tradycyjnym podejściem do usług kulturalnych.
Ekspertyza została przygotowana w ramach projektu ekultura.org.
pobierz ekspertyzę

Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe

Aktywność kulturalna to ważna dziedzina życia społecznego i istotna gałąź gospodarki, w której przepływy z tytułu majątkowych praw autorskich z roku na rok zyskują na wartości. Potencjalnie na systemie pośredniczenia w pobieraniu opłat z tytułu autorskich praw majątkowych mogą skorzystać wszyscy – twórcy i producenci treści, a także użytkownicy. Ale czy rzeczywiście tak się dzieje?Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w raporcie przygotowanym dla Centrum Cyfrowego.
pobierz ekspertyzę

Technologie cyfrowe kryzys czy innowacja dysruptywna rynku muzycznego?

W XXI w. artyści zadają sobie pytanie, czy na sprzedawaniu muzyki i na prawach autorskich można jeszcze zarobić? Powstające modele pośrednictwa i komercjalizacji muzyki pokazują, że najlepszą odpowiedzią na „chaos” wprowadzony przez proliferację nowych technologii, mogą być one same. Czy za tą zmianą nadążą organizacje zbierające z rynku tantiemy?
Zapraszamy do lektury raportu przygotowanego wspólnie z Centrum Cyfrowym.
pobierz ekspertyzę

Przywództwo z misją

W publikacji zgromadziliśmy wywiady ze znaczącymi członkami naszego społeczeństwa, którzy z jednej strony odnoszą sukcesy zawodowe, a z drugiej mają inspirujący wpływ na swoje otoczenie. Rozmowy prowadzone są w taki sposób, aby wydobyć na światło dzienne ważne lekcje – uczące wnioski, będące dla czytelników wskazówkami, jakie umiejętności rozwijać by odnosić sukcesy indywidualne i społeczne. Jako organizatorzy tego przedsięwzięcia chcemy wspierać liderów, którzy chcą być skuteczni na obu tych polach – takich liderów potrzeba dziś Polsce.
Publikacja powstała w ramach projektu Liderzy Kompetencji 2015.
pobierz książkę