logo

Projekt: firma!

O warsztatach

To warsztaty, które cyklicznie organizujemy od 2017 r. Uczestnicy mają okazję poznać i w praktyce przetestować narzędzia, które pomagają lepiej zdefiniować odbiorców biznesu, co ma znaczące przełożenie na trafność produktów i usługi. Projekt realizujemy przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy

Odbiorcami naszych warsztatów są studenci, absolwenci (szczególnie kierunków kreatywnych), którzy myślą o tym, by kiedyś stworzyć własną firmę oraz młodzi przedsiębiorcy, którzy działają w tym obszarze. 

Program warsztatów

  • Modelowanie biznesowe
Uczestnicy zdobywają wiedzę o tworzeniu modelu biznesowego (Business Model Canvas) i mają okazję stworzyć go dla swojego pomysłu na działalność. Kolejnym ważnym elementem omawianym w trakcie warsztatów jest badanie użytkowników i konkurencji.
 
  • Wprowadzenie do design thinking
Kolejny dzień warsztatów jest w całości poświęcony poznaniu metody design thinking. Uczestnicy zgodnie z zasadą “learning by doing” odkrywają kolejne etapy proponowanej metody, by zrozumieć jej założenia i umieć przenieść ją na realia własnego biznesu.

Udział w warsztatach to okazja do kreatywnej pracy nad swoim pomysłem na biznes, ale i spora dawka inspiracji i motywacji do działania.