logo

Co robimy

Obszary działania

Projekty społeczne

Co robimy?

Założenie Fundacji wynikało z chęci wywierania aktywnego wpływu na rozwój Polski. Zmiana ta musi się dokonywać poprzez realizację konkretnych projektów dla konkretnych osób. Staramy się, by nasze projekty promowały dobre postawy i wartości – jak otwartość, proaktywność, zaufanie, czy odpowiedzialność za siebie i innych. Także, by przekazywały konkretną wiedzę tematyczną, czy wykształcały przydatne społecznie umiejętności – jak umiejętność współpracy. Przykładami tego typu projektów zrealizowanych przez nas jest badanie nt. społecznego wpływu dizajnu, kampania społeczna na rzecz promocji wolontariatu w Małopolsce, regularne spotkania społeczności Koduj dla Polski w Krakowie, działania warsztatowe, czy serwisy: naochotnika.pl i ekultura.org.  

Dlaczego to robimy?

W naszym działaniu odwołujemy się do idei Think-And-Do-Tank. Czyli zbieramy wiedzę po to, by działać skutecznie. Diagnozujemy i rekomendujemy, ale nie boimy się też eksperymentować i tworzyć rozwiązania. Wierzymy, że dzięki temu jesteśmy bliżej ideału wywierania pozytywnego wpływu na nasze otoczenie społeczne i gospodarcze.

Badania i analizy

Co robimy?

Warsztat Innowacji Społecznych tworzą osoby doświadczone w prowadzeniu kompleksowych analiz ekonomicznych i badań społecznych - jakościowych i ilościowych. Realizujemy działania badawcze na polach ekonomii, socjologii, polityk publicznych, kultury i technologii. Często współpracujemy z innymi zespołami badawczymi – działającymi na uniwersytetach, uczelniach, w niepublicznych ośrodkach badawczych i think-tankach.  Jako zespół, posiadamy interdyscyplinarne kompetencje: wśród nas są socjolodzy, ekonomiści, kulturoznawcy, projektanci graficzni i prawnicy. Każdy problem badawczy to dla nas nowe wyzwanie i podchodzimy do niego w sposób indywidualny nie bojąc się innowacyjnych technik i metod badawczych. Jako zespół WIS zdobyliśmy grant na badania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Obserwatorium Kultury). Prace badawcze prowadzimy też w ramach projektu ekultura.org. Jako partner, zespół WIS współpracował już przy kilku badaniach także z innymi organizacjami jak np. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, czy Małopolski Instytut Kultury.

Dlaczego to robimy?

Dane, czy informacje to dla nas naturalne środowisko. Lubimy zdobywać wiedzę, porządkować ją i rozpowszechniać. Jednak nie jest to tylko sztuka dla sztuki. Jako zespół jesteśmy przekonani, iż nie można pozytywnie zmieniać świata bez pogłębionej wiedzy na jego temat. Stąd, aby proponować innowacyjne rozwiązania w dowolnym aspekcie życia, trzeba dobrze rozpoznać grunt. A przede wszystkim dobrze poznać grupy osób związanych z danym wyzwaniem – ludzi, którzy będą odbiorcami i beneficjentami rozwiązania. Innymi słowy, jesteśmy przekonani, że prace nad innowacjami należy rozpocząć od zadawania dobrych pytań, a zdobywanie odpowiedzi będzie zalążkiem takiej pracy kreatywnej, której wyniki będą rzeczywiście potrzebne i użyteczne. Poznanie warunkuje wpływ.  

Warsztaty i szkolenia

Co robimy?

Od początku realizujemy liczne działania warsztatowe i szkoleniowe skierowane do osób, które mają ambicję wpływania na otoczenie. W ramach tych działań wypracowaliśmy kilka programów, które realizujemy cyklicznie. Trzy z nich skierowane do młodych liderów przygotowujemy wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera. Współpracę z FKAS rozpoczęliśmy od warsztatów Młody Ekspert (pierwsza edycja w 2012 r.). Ich celem było nauczenie uczestników wyszukiwania i analizowania danych, a na ich podstawie proponowanie rozwiązań problemów społecznych. Na kanwie tej koncepcji opracowaliśmy program o międzynarodowym charakterze: „Architects of The Future” - skierowany do młodych osób z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejnym projektem realizowanym z Fundacją KAS jest spotkanie „Liderzy Kompetencji”. Do udziału zapraszane są osoby zaangażowane w działalność organizacji społecznych, politycznych lub biznesowych, realizujących programy dla młodych liderów. Celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy nt. tego w jaki sposób kształcić młode osoby oraz w jaki sposób docierać do nich z ofertą rozwoju kompetencji. Zrealizowaliśmy również trzy edycje warsztatów Media Lab Innowacji Społecznych, których celem było wypracowanie, przez interdyscyplinarne zespoły, prototypów rozwiązań technologicznych zidentyfikowanych problemów społecznych. A także liczne inne działania szkoleniowe nastawione na wzrost umiejętności przywódczych – na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Dlaczego to robimy?

Jesteśmy przekonani, że kształcenie kompetencji pracy zespołowej, komunikacji, negocjacji, analizy przekłada się na skuteczniejsze działanie, a tym samym prowadzi do rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Realizując działania warsztatowe i szkoleniowe chcemy zwiększyć zasięg naszego oddziaływania.  Wierzymy, że osoby, które wezmą udział w naszych warsztatach są w stanie dalej przekazywać zdobytą wiedzę i promować konkretne wzorce zachowań.

Kreacja

Co robimy?

Dokładamy wszelkich starań aby oprawa graficzna realizowanych przez nas projektów była atrakcyjna dla odbiorców. Dlatego w ramach organizacji powołaliśmy zespół kreatywny, który zajmuje się przygotowywaniem identyfikacji graficznej, projektowaniem publikacji, stron internetowych, plakatów, ulotek, czy folderów reklamowych. Opracowujemy również koncepcje i realizujemy filmy i animacje.    

Dlaczego to robimy?

Żyjemy w czasach zalewu informacyjnego. W tym kontekście nie liczy się już tylko to, co chcemy przekazać, ale również to w jaki sposób chcemy to zakomunikować. Z tego też powodu przykładamy szczególną uwagę do oprawy graficznej realizowanych przez nas projektów. Wkładamy dużo wysiłku kreatywnego, żeby wszystkie przygotowywane przez nas materiały (strony internetowe, publikacje, ulotki, plakaty, infografiki) obok wysokiej jakości merytorycznej prezentowały również wysoką jakość estetyczną.  Wierzymy to, że dzięki podejmowaniu takiego wysiłku jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby odbiorców.