logo

MediaLab

MediaLab to nowatorskie warsztaty kreatywno-analityczne, które prowadzą uczestników od precyzyjnego zdefiniowania i opisania problemu społecznego, poprzez empatyczne poznanie grupy docelowej, aż po zaprojektowanie innowacyjnego rozwiązania zdiagnozowanego wyzwania. W trakcie warsztatów uczestnicy pracują w interdyscyplinarnych grupach zadaniowych, w których myślenie dyscyplinarne zastępowane jest myśleniem zorientowanym na rozwiązanie problemu.

 

U podstawy tego autorskiego procesu leży filozofia Projektowania Zorientowanego na Człowieka (tzw. Human Centered Design) promowanego przez firmę IDEO.org. W całej zabawie chodzi o to, aby dać sobie szansę na wymyślenie czegoś naprawdę kreatywnego – żeby zacząć od pytań, nie od odpowiedzi. Uczestnicy mają za zadanie przygotować prototyp rozwiązania danego problemu społecznego w dwa weekendy, jednak duża część ich pracy opiera się na poznaniu problemu i ludzi, dla których mają zaprojektować rozwiązanie. Dzięki temu na ostatnim odcinku pracy uwalniane są prawdziwe moce kreatywnego całego interdyscyplinarnego zespołu a rozwiązania stają się dopasowane do realnych potrzeb i okoliczności.

Każdy z zespołów pracujących w naszych MediaLabach jest wspierany przez mentorów reprezentujących różne pola ekspertyzy: nauki społeczne, programowanie, grafika i projektowanie usług internetowych. Na zdiagnozowanie problemu i zaprojektowanie rozwiązania uczestnicy mają ok. 32 godzin, podczas których uczą się identyfikowania swoich kompetencji, mocnych i słabych stron swoich zespołów, zarządzania procesem kreatywnym i decyzyjnym, oraz poznają narzędzia do zdobywania i porządkowania wiedzy, czy opracowywania strategii upowszechniających. W trakcie warsztatów wykorzystujemy techniki badawcze, analityczne i kreatywne zaczerpnięte z takich metodologii tworzenia innowacji jak Design Thinking, Business Model Canvas, czy Value Proposition Canvas.

Do tej pory zrealizowaliśmy trzy edycje MediaLabów, w trakcie których powstało 20 prototypów aplikacji internetowych. Wzięło w nich udział ok. 200 osób. Uczestnicy byli prowadzeni przez autorski proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań opracowany przez nasz zespół trenerski.

Podczas wszystkich szkoleń i warsztatów, które organizujemy, staramy się umożliwić transfer wiedzy od osób, które osiągają sukces w swoich dziedzinach i zachęcamy uczestników do wchodzenia z nimi w swobodny dialog. Z naszych doświadczeń organizowania takich spotkań wynika, że są one bardzo potrzebne i dają wiele satysfakcji - uczestnikom, mentorom i nam!
Prowadzimy też ewaluację satysfakcji uczestników i wiemy, że ponad 90% z nich chciałoby powtórzyć swoje doświadczenia z MediaLabem i odczuwają znaczący wzrost umiejętności, które były ćwiczone w ich trakcie.

Kreacja

W celu edukacyjnym, a także w ramach promocji MediaLabów nakręciliśmy także serię sześciu krótkich filmów informacyjnych o procesie kreatywnym prowadzącym do powstawania innowacji społecznych przy wykorzystaniu nowych technologii. Filmy prezentują wypowiedzi trenerów i ekspertów zaproszonych przez WIS, a także oddają atmosferę, w jakiej przebiegały spotkania.

Zobacz filmy!