logo

NaOchotnika.pl

Jako Fundacja angażujemy się w budowę społeczeństwa obywatelskiego nie tylko szkoląc i inspirując przyszłych liderów. Czujemy się także współodpowiedzialni za to, by cały trzeci sektor - kręgosłup współczesnej demokracji - miał silną infrastrukturę. Zauważyliśmy, że nawet w Krakowie, gdzie działa wiele organizacji pozarządowych, młodzi ludzie mają bardzo niski poziom wiedzy na temat trzeciego sektora. Ta niewiedza blokuje potencjał osób, które mogłyby zaangażować się w działania różnych NGO, ale te organizacje nie są na tyle rozpoznawalne, by wolontariusze zgłaszali się do nich sami. Brakowało nam jednego, wspólnego miejsca, “giełdy”, gdzie można było znaleźć informacje o tym, kto, u kogo, kiedy i jak może zrealizować wolontariat.

Właśnie dlatego zrealizowaliśmy projekt “Na Ochotnika”. Jego celem było zachęcenie Polaków do podejmowania aktywności wolontariackiej oraz ułatwienie organizacjom pozarządowym poszukiwania potencjalnie zainteresowanych wolontariuszy.

Projekt składał się z trzech elementów: najpierw przeprowadziliśmy szkolenia, w trakcie których przedstawiciele organizacji NGO angażujących wolontariuszy uczyli się, jak przygotować atrakcyjną ofertę wolontariatu. Podczas realizacji tego zadania wzmocniliśmy również nasze kontakty w środowisku organizacji pozarządowych. Drugą część projektu stanowiło przeprowadzenie kampanii społecznej prezentującej różne oblicza wolontariatu i korzyści, jakie niesie działanie na rzecz innych. Wreszcie, stworzyliśmy serwis www.naochotnika.pl. Jest to portal wymiany informacji na temat wolontariatu, działający na zasadzie portali ogłoszeń rynku pracy. Swoje konto mogą na nim stworzyć zarówno organizacje, jak i wolontariusze. Na razie serwis działa na skalę lokalną, w Krakowie.

Kampania społeczna

Uruchomienie portalu NaOchotnika poprzedziła kompleksowa kampania społeczna, realizowana zarówno poprzez media elektroniczne jak i reklamę outdoorową. Sprawdziliśmy się na różnych polach. Najpierw przygotowaliśmy pierwszą wersję strony www.naochotnika.pl, która opierała się na idei rozbudowanej infografiki - opowieści o wolontariacie. Jako bazę do infografik wykorzystaliśmy dostępne badania opisujące skalę wolontariatu w Polsce i opracowaliśmy ich wyniki w przystępnej, ciekawej formie. Zrealizowaliśmy też krótkie nagrania wideo i umieściliśmy je na stronie. Nagrania przedstawiają “oblicza wolontariatu” - krótkie wypowiedzi krakowian, którzy angażują się w pracę NGO o różnym profilu. Twarze tych 9 wolontariuszy pojawiły się także na plakatach, które umieściliśmy w przestrzeni miejskiej.

Przy tworzeniu identyfikacji wizualnej projektu zdecydowaliśmy się na trzy kolory - na białym, nienarzucającym się tle wyraźnie widać żółte i zielone elementy. Są to kolory kojarzące się z energią, dzieleniem się i szczęściem, ponieważ właśnie to oznacza dla nas wolontariat. Symbol portalu to dłoń - podniesiona w górę przedstawia gest zgłaszania się “na ochotnika”. Kompozycja plakatów była oparta o zdjęcia wolontariuszy - bohaterów naszej kampanii. Ich twarze w okrągłej ramce przenikały się z żółtą i zieloną kropką symbolizując oddziaływanie na innych i efekt synergii, który daje wolontariat. Na dole znalazł się “wzorek” - szereg schametycznie narysowanych ludzi powiązanych ze sobą spójną kreską, który podkreśla, że “wolontariusz” może być jednym z nich i że działania wolontariackie zacieśniają więzi społeczne. Hasłem przewodnim naszej kampanii było “Znajdź coś dla siebie”, ponieważ w kampanii zwracaliśmy uwagę na różnorodność działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Utrzymując tę samą koncepcję i stylistykę zaprojektowaliśmy także ulotki informacyjne.

Realizując ten projekt nauczyliśmy się prowadzić duże kampanie informacyjne. Nasze działania promocyjne opierały się na dystrybucji plakatów - przygotowanych przez nas zespół graficzny - które zamieściliśmy na nośnikach znajdujących się na przystankach komunikacji miejskiej oraz słupach ogłoszeniowych. W trakcie przygotowań do kampanii zapoznaliśmy się ze specyfiką rynku usług reklam outdoorowych, tak, że plakaty znalazły się w strategicznych dla nas miejscach - głównie tam, gdzie miały szansę zostać zauważone przez młode osoby. Kampanię plakatową uzupełniliśmy dystrybucją ulotek informacyjnych na uczelniach i w innych miejscach, gdzie często pojawiają się młodzi ludzie. Zadbaliśmy też o nagłośnienie medialne projektu - udzieliliśmy wywiadów radiowych i prasowych.

Filmy video

Na potrzeby realizacji kampanii społecznej zespół kreatywny Warsztatu przygotował krótkie filmy, których celem była promocja idei wolontariatu. Główną osią pomysłu było pokazanie już aktywnie działających wolontariuszy, którzy opowiadają czym się zajmują w ramach swoich aktywności wolontariackich, o swojej motywacji do takiej aktywności oraz o tym jakie widzą korzyści tej pracy. Opracowaliśmy koncepcję oraz zrealizowaliśmy łącznie 9 mini wywiadów z wolontariuszami krakowskich organizacji pozarządowych. Wszystkie filmy są dostępne na naszym kanale YouTube.