logo

WoloLAB

WoloLAB to program mentorskiego wsparcia nastawiony na doskonalenie działań związanych z wolontariatem w NGO. Projekt finansowany był przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Założenia projektu

Projekt “WoloLAB” bazuje na indywidualnej pracy zespołu zgłoszonego NGO wraz z dwójką doświadczonych mentorów, którzy - podczas serii spotkań warsztatowych - prowadzą zespół przez proces rozwiązywania problemów zgodny z podejściem design thinking. W skrócie “WoloLAB” to:
 • praca nad realnym wyzwanie zgłoszonej organizacja
 • okazja do poznania metody design thinking
 • 20 godzin warsztatowej pracy
 • okazja do bliższego przyjrzenia się odbiorcom i ich potrzebom

Efekty pracy

Współpraca w ramach projektu bazuje na realnych problemach poszczególnych organizacji. Zależało nam by do każdej organizacji podejść w indywidualny sposób oraz by udział miał dla nich praktyczny charakter. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną przypadającą na czas realizacji projektu, wszystkie spotkania odbywały się w formie zdalnej. W trakcie spotkań zespół próbował zdefiniować obecne problemy z wolontariatem, a następnie wraz z mentorami opracować scenariusz wywiadu pogłębionego. W kolejnym kroku, zespół zgłoszonej organizacji realizował kilka-kilkanaście rozmów z wolontariuszami, by zebrać materiał do dalszej pracy. Zebrane informacje pomogły jeszcze lepiej zgłębić problematyczne wątki i spojrzeć na problem z innej perspektywy. Dzięki takiemu przygotowaniu do etapu wymyślania rozwiązań, burza mózgów zaowocowała wieloma pomysłami, które zostały zebrane i przeanalizowane pod kątem realności wdrożenia i wpływu na postawiony problem.    Projekt dla każdej organizacji zakończył się zbiorem konkretnych rekomendacji, wskazujących możliwe ścieżki rozwijania prowadzonych projektów.

Do programu zostało zrekrutowanych 12 organizacji pozarządowych z całej Polski, które prowadzą programy wolontariatu adresowane do młodych ludzi i chciałyby udoskonalić swoje działania z nim związane.

Uczestnicy

W projekcie wzięło udział 12 organizacji pozarządowych z całej Polski. W trakcie trzech edycji projektu przeszkoliliśmy 52 osoby. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele takich organizacji jak: 
 • Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
 • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
 • Fundacja Ocalenie
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet
 • Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
 • Bank Żywności w Krakowie
 • Fundacja We are for U
 • Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • Fundacja Sama Mama
 • Fundacja Dr Clown
 • Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
 • Stowarzyszenie EZG