logo

Youth Council

Warsztat Innowacji Społecznych współpracował z Konsulatem Generalnym Ambasady USA w Krakowie przy realizacji programu aktywizacji zdolnej młodzieży Youth Council. To unikalny w Polsce projekt rozwojowy, przygotowany pod kątem osób, które z jednej strony interesują wartości kulturowe i polityczne USA pod kątem służby w korpusie dyplomatycznym, a z drugiej strony chcą współtworzyć w Polsce społeczeńśtwo obywatelskie poprzez przewodniczenie oddolnym inicjatywom społecznym. Youth Council promuje  zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi w budowę społeczności demokratycznych poprzez wzmocnienie ich poczucia sprawczości.

Spotkania składały się z czterech weekendowych sesji. W ich trakcie odbywały się spotkania z ekspertami oraz warsztaty prowadzone przez trenerów WIS. Te ostatnie dały uczestnikom możliwość sprawdzenia się w angażujących wyzwaniach, które pomagają im w odkryciu swojego potencjału i zrozumieniu samych siebie i innych. Trenerzy przeprowadzili ćwiczenia z kompetencji liderskich, autoprezentacji, prowadzenia dialogu, budowania kompetencji międzykulturowych. Ważnym elementem Youth Council było również przeprowadzenie w ciągu wszystkich czterech sesji prac nad rozwiązaniem realnego problemu społecznego - dzięki temu w praktycznej formie uczestniczy uczyli się zarządzania projektem i pracy zespołowej.

Konsulat amerykański przeprowadził rekrutację do projektu i przygotował dla uczestników spotkania z pracownikami korpusu dyplomatycznego, amerykańskich artystów i przedstawicielami korporacji. Nieformalna atmosfera tych spotkań, możliwa zwłaszcza dzięki otwartemu podejściu przedstawicieli Konsulatu, zachęcała młode, często niedoświadczone osoby, do interakcji, wspierała otwartość na siebie nawzajem, oraz motywowała do krytycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy mogli również nabrać pewności siebie i poczucie, że odnajdą się w każdych warunkach.
 WIS często wprowadza do swoich projektów elementy mentoringu i coachingu. Z doświadczenia wiemy, że taka forma współpracy przynosi wiele satysfakcji zarówno “mentorom”, jak i “uczniom”.