logo

Poznaj nasz zespół

Poznaj nasz zespół

Warsztat Innowacji Społeczny to interdyscyplinarny zespół złożony z ekonomistów, socjologów, projektantów i kulturoznawców. Nie tylko nasze kompetencje się uzupełniają, ale zrealizowaliśmy wspólnie już kilkanaście projektów i tworzymy zgraną ekipę.

DAWID SOBOLAK - PREZES ZARZĄDU

Jestem współzałożycielem i prezesem fundacji WIS, której jednym z głównych celów jest rozwój kapitałów kreatywnych. To dzięki nim możliwe jest wyjście poza utarte schematy, zmiana status quo na różnych płaszczyznach życia, a tym samym bardzo szeroko rozumiany rozwój. Jestem entuzjastą nowych technologii i Internetu, który dynamicznie zmienia otaczający nas świat. Jestem również przekonany, że sam Internet nie jest tylko doskonałym źródłem rozrywki, ale również potężnym narzędziem zmiany. Dlatego też od początku działalności fundacji współorganizuję warsztaty MediaLab, na których uczestnicy projektują rozwiązanie problemów społcznych przy użyciu nowych technologii. Koordynowałem również proces wdrożenia serwisu internetowego naochotnika.pl, a teraz pracuję nad jego dalszym rozwojem.

JAN STRYCHARZ - DYREKTOR PROGRAMOWY

Jestem ekonomistą, który docenia rolę kultury w życiu człowieka. Pracuję również jako trener rozwoju kompetencji twórczego myślenia i działania organizacyjnego oraz prowadzę studia podyplomowe Akademia Liderów Kultury we współpracy z miastem Wrocław, dzięki czemu mam okazję dokładać malutką cegiełkę do ważnego projektu jakim jest Europejska Stolica Kultury 2016. Od dwóch lat pełnię też funkcję dyrektora programowego w Warsztacie Innowacji Społecznych, wymyślając i realizując projekty o misji społecznej. Analizuję też polityki publiczne poświęcone wspieraniu innowacyjności we współpracy z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ i stąd wiem, że kultura odgrywa ważną funkcję rozwojową, bo pomaga patrzeć szerzej, inaczej – umożliwia innowacje.

ŁUKASZ MAŹNICA - DYREKTOR DS. BADAŃ

Ekonomista, badacz – zajmuję się zgłębianiem meandrów szeroko rozumianego sektora kultury. Na co dzień rozwijam swoje kompetencje, realizując studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uczestniczę też w pracach zespołu naukowego „Kultura i Rozwój” prowadzonego przez prof. Jerzego Hausnera. Celem grupy jest rozwijanie myślenia o kulturze w kategoriach kluczowego zasobu rozwojowego. Współpracuję także jako zewnętrzny ekspert z Małopolskim Instytutem Kultury, realizując projekty badawcze dedykowane doskonaleniu instytucji kultury oraz poprawie polityk publicznych w tym obszarze. Jestem autorem i współautorem kilkunastu publikacji i artykułów naukowych z zakresu ekonomii kultury i zarządzania publicznego, kilkukrotnie byłem także wyróżniany za działalność naukowo-badawczą, otrzymałem m.in. Stypendium Fundacji Narodowego Banku Polskiego, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę naukową im. Prof. Jerzego Indraszkiewicza. W wolnych chwilach oddaję się fotografii i bieganiu.

MAŁGORZATA ADAMCZYK - PROJEKTANTKA GRAFICZNA

Swoją wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem graficznym zdobywałam podczas studiów licencjackich na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalność komunikacja wizualna. Jednocześnie nabywałam kompetencje związane z nowymi technologiami na kierunku Elektroniczne Przetwarzanie Informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oba te kierunki zaprowadziły mnie na studia magisterskie z dziedziny Digital Design na Uniwersytecie Pedagogicznym, które obecnie odbywam. Interesuje mnie głównie wykorzystanie nowych technologii w pracy projektanta. Od jakiegoś czasu współpracuję z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych, m.in. projektując portal Naochotnika.pl oraz czuwając nad graficznym wizerunkiem prowadzonych przez Fundację projektów. W wolnych chwilach staram sie zgłębiać wiedzę dotyczącą polskiego folkloru, wykorzystując ją w projektach uczelnianych.

JAGODA KOMUSIŃSKA - ANALITYK

Ukończyłam Filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dzięki stypendiom Erasmus miałam możliwość zrealizować część studiów we Włoszech. Interesuję się ekonomią kultury we wszystkich wymiarach: praktycznym – pracowałam m.in. przy produkcji filmowej, jako dziennikarka, tłumacz i pilot wycieczek – i teoretycznym – jestem w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym, a moje spojrzenie na relacje ekonomii i kultury najbliższe jest teorii krytycznej. W pracach magisterskich pisałam o roli serialu w budowaniu strategii marketingowych stacji telewizyjnych i roli sztuk plastycznych w budowaniu strategii marketingowej miast.

WOJCIECH KOWALIK - ANALITYK

Z wykształcenia i zawodu socjolog, z zamiłowania entuzjasta kreatywnego wykorzystania Internetu i nowych technologii w życiu społecznym. Na co dzień zajmuję się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi, między innymi jako pracownik Wydziału Zarządzania AGH, a także projektowaniem kampanii reklamowych online. Naukowo interesują mnie zagadnienia związane ze społecznymi i kulturowymi aspektami przemian wynikających z rozwoju technologicznego oraz problematyką adaptacji osób starszych do tych zmian. Zajmuję się także zagadnieniem zarządzania partycypacyjnego – głównie w obszarze zarządzania instytucjami kultury. Realizuję się także jako trener i dydaktyk na kilku kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych i dedykowanych szkoleniach. Wolny czas spędzam na szeroko pojętym majsterkowaniu lub bliższych i dalszych wycieczkach rowerowych.

PAULINA SIMONIDES - ANALITYK

Jestem socjologiem. Studia licencjackie, na specjalności multimedia i komunikacja społeczna, ukończyłam na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. W chwili obecnej swoje kompetencje rozwijam dzięki studiom magisterskim - jestem studentką ostatniego roku specjalizacji e-gospodarka, również na WH AGH. Naukowo interesuję się zagadnieniami związanymi z socjologią płci, socjologią rodziny oraz nowymi technologiami. Te ostatnie doprowadziły mnie do współpracy z jedną z krakowskich agencji badania rynku i opinii. Pracowałam także dla agencji interaktywnej zajmującej
się marketingiem internetowym. Prywatnie jestem miłośniczką literatury każdego gatunku, dlatego czas wolny najczęściej spędzam z książką w ręce.

WERONIKA KUC - PROJEKTANTKA GRAFICZNA