logo

O fundacji

  • O fundacji

Warsztat Innowacji Społecznych to niezależna organizacja pozarządowa tworzona przez osoby, które wierzą, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów w oparciu o zasadę otwartości, gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów, wpływając pozytywnie na jakość życia społecznego.

Rozwijanie kapitału intelektualnego, społecznego i kreatywnego, podnoszenie jakości przedsiębiorczości, a także projektowanie i wdrażanie innowacji, stanowią główny obszar działalności Warsztatu. Kierunki działań są realizowane poprzez działalność naukową – polegającą na gromadzeniu najnowszej wiedzy, realizację własnych badań, działalność publikacyjną – jak i poprzez działalność wdrożeniową.

Warsztat realizuje m. in. szereg projektów szkoleniowych w zakresu kompetencji przywódczych. W działaniach szkoleniowych, oprócz aspektów związanych ze skutecznością i efektywnością zarządzania sobą i innymi, podkreślany jest aspekt praktycznej odpowiedzialności społecznej polegający na przekazywaniu narzędzi do właściwego diagnozowania sytuacji problemowej. Podejście to jest zgodne z filozofią „Human Centered Design” promowane przez firmę IDEO i Fundację Billa i Mellindy Gates, oraz podejściem „Adaptive Leadership” nauczanym przez Ronalda Heifetz’a w Center for Public Leadership Uniwersytetu Harvarda.

W ciągu niespełna dwóch lat istnienia trenerzy Warsztatu zrealizowali ponad 600 godzin warsztatowo-szkoleniowych, a beneficjentami tych działań było ponad 500 liderów środowiskowych mających ambicję wywierania pozytywnego wpływu na swoje otoczenie. „Warsztat” – dbając o jakość prac szkoleniowych – każdorazowo realizuje badania ewaluacyjne, z których wynika, iż ponad 90% uczestników szkoleń zauważyło u siebie wzrost kompetencji będących przedmiotem działań treningowych – 100% uczestników, natomiast, wyraziło satysfakcję z uczestnictwa w tych przedsięwzięciach.

Programy warsztatowo-szkoleniowe są tworzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarządu organizacji, którego członkowie – poza działaniem w Warsztacie – realizują się również w świecie nauki jak i biznesu.

Warsztat Innowacji Społecznych realizował do tej pory projekty we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, oraz finansowane przez SWISS GRANT, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czy Centrum Cyfrowym Projekt:Polska. Swoją ofertę szkoleniową sprzedaje również na wolnym rynku, co zapewnia stabilność w finansowaniu organizacji i pozwala na stałe realizowanie jej celów społecznych.

Aktualnie, Warsztat Innowacji Społecznych tworzy partnerstwo strategiczne z przestrzenią wspólnej pracy twórczej Wytwórnia, zlokalizowanej na Zabłociu – w centrum przemysłów kreatywnych Krakowa.