logo

Shapers of the Future

Projekt „Shapers of the Future” (dawniej Architects of the Future) to rozbudowany programu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych i kreatywnych dla młodych liderów społecznych z całej Polski.

Uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-30 lat, które wykazują się dużym zaangażowaniem społecznym, działają w organizacjach pozarządowych, są związane z administracją publiczną lub cechują się wysokim poziomem odpowiedzialności społecznej.

Aktywne metody nauczania

Zawsze dbamy o jakość i sposób przekazywanej wiedzy, dlatego program ma charakter kameralny - rekrutujemy tylko 14-20 uczestników. Stawiamy na aktywne formy nauczania - głównie warsztat, gdzie uczestnicy są prowadzeni przez trenerów przez całościowy proces tworzenia innowacji społecznych w oparciu o metodę design thinking.

Do tej pory zrealizowaliśmy siedem edycji projektu Shapers of the Future, w których łącznie wzięło udział prawie 200 uczestników.

Program

Cały program jest wzbogacony o wystąpienia prelegentów, które poruszają zagadnienia innowacji społecznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: dr Seweryn Rudnicki (AGH, hearts&heads), Jarmiła Rybicka (Kuchnia Konfliktu), Edyta Gawlak (Festiwal Kultury Żydowskiej), Justyna Młynarczyk (Fundacja Dr Clown), dr Seweryn Krupnik (AGH).   Projekt trwa kilka dni. Uczestnicy spędzają ten czas na nauce, wymianie spostrzeżeń, integracji, dobrej zabawie oraz wzajemnej inspiracji.   Każda edycja warsztatów jest wzbogacona o aktywności, które mają wspierać integrację: wspólne kolacje, wycieczki, zwiedzanie okolicy, pizza party i wiele innych 🙂
Zobacz program poprzedniej edycji

Do czasów pandemii projekt miał charakter międzynarodowy i był realizowany w języku angielskim - uczestniczyły w nim osoby z Europy Środkowej i Wschodniej. Od kilku edycji projekt realizujemy skupiając się na uczestnikach pochodzących z Polski. Projekt jest realizowany od kilku lat dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Miastu Kraków.