logo

Digitalizacja Kultury – konferencja

Zapraszamy na konferencję, której celem jest podsumowanie polskich doświadczeń związanych z digitalizacją kultury – przestawienie historii digitalizacji, jej dobrych praktyk i inspiracji, oraz omówienie wyzwań dla następnych etapów digitalizacji kultury. Konferencja jest podsumowaniem projektu ekultura.org prowadzonego przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Współorganizatorem konferencji jest Małopolski Instytut Kultury, który realizuje projekt badawczy dot. cyfrowych strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa w ramach programu Obserwatorium Kultury finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja jest darmowa – konieczna jest rejestracja.

 

Tło konferencji – wyzwanie upowszechniania

Instytucje kultury w Polsce przechodzą głębokie zmiany. Przyczyną wielu z nich jest dynamiczny postęp technologi cyfrowych, które wpływają na praktyki tworzenia i dzielenia się kulturą. Skuteczne odnalezienie się w tej zmianie jest konkretnym wyzwaniem dla instytucji kultury. Jedną z odpowiedzi jest realizowanie projektów, w których sercu leży digitalizacja, czyli proces przetwarzania artefaktów kultury na cyfrowe obrazy. W procesie tym ważne jest opanowanie strony technicznej – czyli spowodowanie, aby obrazy cyfrowe były wierne, i aby charakteryzowała je wysoka jakość.

 

 

Jednak stworzenie obrazów cyfrowych to dopiero początek. Aktualnie wyzwaniem staje się wykorzystanie cyfrowego dziedzictwa do tworzenia atrakcyjnych przedsięwzięć – zarówno w świecie on-, jak i off-line, które spowodują, że efekty digitalizacji zostaną osadzone w praktykach społecznych. Ważnym ogniwem jest zatem upowszechnienie dziedzictwa – dotarcie z nim do maksymalnie szerokich publiczności, w tym do grup społecznie wykluczanych.

Program konferencji – w stronę dobrych praktyk cyfrowych
Konferencja w sposób szczególny będzie koncentrować się na przybliżeniu wyzwania związanego z upowszechnieniem i z ponownym wykorzystaniem cyfrowych obrazów kultury. Rozpoczniemy od krótkiego omówienia historii polskiej digitalizacji, jednak już w następnej części przejdziemy do przedstawienia tych projektów digitalizacyjnych, które odnoszą sukcesy upowszechnieniowe. Przybliżymy zatem dobre praktyki upowszechniania pokazując inspirujące usługi i rozwiązania cyfrowe.

W kolejnej odsłonie zaprezentujemy wyniki oceny użyteczności tych polskich repozytoriów digitalizacyjnych, które zostały stworzone w ramach ponad stu projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Analiza ta pokaże, jakie najczęstsze błędy popełniają twórcy tych serwisów zmniejszając jednocześnie szanse na upowszechnianie dziedzictwa w świecie internetu.

 

Ostatnim elementem konferencji będzie dyskusja na temat praktyk uczestnictwa w kulturze młodszych pokoleń. Na potrzeby konferencji przygotowaliśmy krótki przewodnik po świecie młodych, który podpowiada, w jaki sposób trafiać do tej grupy w świecie internetu. I w jaki sposób wzbudzać jej zainteresowanie cyfrową kulturą.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką digitalizacji, a w szczególności do pracowników instytucji kultury, organizatorów kultury, kuratorów wystaw, edukatorów, studentów kierunków związanych z zarządzaniem kulturą, ale także kierunków artystycznych, designu, projektowania – pracowników kreatywnych w ogóle.

Harmonogram

Rejestracja i poranna kawa
Otwarcie
 Kilka słów na temat projektu ekultura.org i podsumowanie jego działań. Ponadto przedstawiony zostanie komentarz dotyczący przebiegu procesu digitalizacji w Polsce w kontekście zakończenia I etapu czyli działań czysto technicznych. Podkreślona zostanie istotność upowszechniania zrealizowanych projektów i zwiększania świadomości odnośnie procesu w kontekście używania zdigitalizowanego dziedzictwa w codziennym użyciu przez zwykłych odbiorców.
Jan Stycharz, ekonomista, dyrektor programowy Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych
Dobre praktyki digitalizacji Będzie to omówienie przykładowych projektów zrealizowanych w ramach procesu digitalizacji w Polsce i na świecie. Przedstawione zostaną dobre praktyki gromadzenia i upowszechniania zdigitalizowanych zbiorów stosowane przez polskie instytucje kulturalne zajmujące się cyfryzacją polskiego dziedzictwa. Zaprezentowane zostaną repozytoria oraz inicjatywy digitalizacyjne wpływające na rozwój tego procesu.
Dawid Sobolak, koordynator projektu ekultura.org, Warsztat Innowacji Społecznych
Krótka historia polskiej digitalizacji – czyli co mówią liczby.
Streszczenie historii przeprowadzonego w Polsce procesu digitalizacji oraz przedstawienie danych związanych z realizacją projektów cyfryzacji. Wystąpienie ma na celu zestawienie danych oraz wyciągnięcie wniosków co do dotychczasowo przeprowadzonych działań i propozycji przyszłych działań.
Jagoda Komusińska, ekonomistka i filmoznawca, doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Technologie to nie wszystko. Od digitalizacji do reuse.
W ciągu trzech lat Centrum Cyfrowe zdigitalizowało znaczną część dokumentów znajdujących się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu. By odpowiednio zaprezentować dokumenty stworzono serwishttp://wuoz.otwartezabytki.pl/. Digitalizacja jest jednak pierwszym krokiem do angażowania użytkowników w wykorzystywanie zasobów. W Centrum Cyfrowym formułujemy praktyczne wskazówki dla urzędów, które chciałyby realizować podobne projekty u siebie. Dzielimy się doświadczeniem w kwestiach technicznych, prawnych i organizacyjnych. Projektujemy działania pobudzające ponowne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
Ewa Majdecka, socjolożka, koordynatorka projektu digitalizacyjnego w Centrum, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Przerwa kawowa
Czy strony tworzone w projektach digitalizacyjnych są przyjazne?
W wystąpieniu poruszone zostaną kwestie dotyczące dostępności i funkcjonalności serwisów udostępniających zdigitalizowane zbiory. Omówione zostaną zagadnienia związane z poprawnością kodu i optymalizacją pod kątem poprawnego indeksowania w wyszukiwarkach internetowych oraz użytecznością, intuicyjnością i interaktywnością stron. Przedstawione zostaną sposoby, w jaki prezentowane i opisywane są zasoby oraz sam proces digitalizacji, a także przeanalizowana zostanie łatwość dostępu do zdigitalizowanych treści. Wskazane zostaną przykłady dobrych i złych praktyk.
Wojciech Kowalik, socjolog, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH
Dyskusja panelowa
Lunch

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wstęp wolny – konieczna rejestracja. Rejestracji można dokonać pod linkiem: http://mik.krakow.pl/rejestracja/

Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas na zadawanie pytań i dyskusję.

W ramach uczestnictwa zapewniamy również: bufet kawowy oraz lunch na zakończenie spotkania

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *